Privacybeleid

SonyaSpreekt gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SonyaSpreekt verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen houden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u het contactformulier hebt ingevuld:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

Tijdens uw bezoek aan onze website en social media verwerken wij:

 • IP-adres

 • Input die u actief achterlaat, zoals likes, shares en comments.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in onze geautomatiseerde systemen:

 • Geslacht

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer(s)

 • Werkadres

 • Privé-persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend indien u deze actief aan ons verstrekt heeft met het oog op bereikbaarheid.

Hieronder vindt u een overzicht van aanvullende gegevens die wij in speciale gevallen verwerken:

 • Bankrekeningnummers verwerken wij uitsluitend indien er een betaalrelatie met u bestaat.

 • BSN-gegevens en kopieën van ID-bewijzen verwerken wij uitsluitend als er daartoe een wettelijke plicht en financieel-administratieve noodzaak bestaat.

 • In geval van een formele arbeidsrelatie verwerken wij de daarvoor benodigde wettelijk vereiste gegevens.

Basis en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

SonyaSpreekt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief

 • Het versturen van (e-)correspondentie en het maken van afspraken

 • Het afhandelen van betalingen

Bewaren van persoonsgegevens

SonyaSpreekt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. SonyaSpreekt verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en afspraken met u en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SonyaSpreekt en het recht op gegevensoverdracht.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sonyaspreekt onder vermelding van ‘verzoek persoonsgegevens inzake AVG’.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen over uw verzoek. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen de wettelijk gestelde termijn.

Klacht indienen

SonyaSpreekt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
www.sonyaspreekt.nl
Telefoonnummer: 06 – 11042463
E-mailadres: info@sonyaspreekt.nl